Kinderopvangtoeslag hoger in 2017

Besparen op de kinderopvang

Besparen op de kinderopvang

De kinderopvangtoeslag gaat in 2017 omhoog. Nadat het bedrag wat ouders kregen in 2016 al was verhoogd kunnen ze ook in 2017 meer geld tegemoet zien. Daardoor gaan ouders er vrijwel altijd op vooruit en daarbij maakt het eigenlijk niet uit of er een of twee kinderen naar de opvang gaan.

In totaal is er in 2017 ongeveer 135 miljoen euro extra vrijgemaakt voor de kinderopvangtoeslag. Het kabinet zegt het namelijk belangrijk te vinden dat werkende ouders een goede opvang kunnen regelen voor hun kinderen. Hoeveel extra je als ouders krijgt is afhankelijk van de inkomens. Je hebt altijd recht op toeslag, hoeveel je ook verdient.

Er zijn wel een aantal eisen verbonden aan de kinderopvangtoeslag. Dit zijn daarvan de belangrijkste:

  • Je maakt gebruik van een kinderopvang die officieel geregistreerd is
  • Er is een maximaal aantal van 230 uur kinderopvang per kind per maand

Ook zijn er een aantal bijzondere situaties die het vermelden waard zijn:

  • Wie werkloos wordt behoudt zes maanden lang kinderopvangtoeslag
  • Ook als je studeert of een inburgeringscursus volgt heb je recht op kinderopvangtoeslag

Let wel op dat je jezelf niet rijk rekent, want ook de maximale uurtarieven voor kinderopvang stijgen in 2017. Toch laten eerste rekenmodellen zien dat de meeste gezinnen er enkele honderden euro’s op vooruit gaan per jaar.

Wil je alvast weten welk voordeel je zelf tegemoet kunt zien voor 2017, dan kun je op InfoNu alvast de kinderopvangtoeslagtabel bekijken.